Eğitmenlik Şartları

Eğitmenlik Şartları

Akademi.yenitoptanci.com platformunda bir
eğitmen olmak için kaydolduğunuzda bu Eğitmen Şartları'na uyacağınızı
kabul etmiş olursunuz. Bu Şaartlar akademi.yenitoptanci.com platformunun
eğitmenlerle ilgili unsurları hakkındaki ayrıntıları ele alır ve
Hizmetlerimizi kullanımınızı kapsayan genel şartlardan oluşan Kullanım
Şartlarımızı referans almaktadır.
1. Eğitmenin Yükümlülükleri
Eğitmen
olarak; dersler, sınavlar, egzersizleri, pratik testleri, ödevler,
kaynaklar, cevaplar, kurs açılış sayfası içeriği, uygulamalı çalışmalar,
değerlendirmeler ve duyurular ("Gönderilen İçerik") dahil olmak üzere
yayınladığınız tüm içeriklerin sorumluluğu size aittir.
Aşağıdakileri beyan ve garanti edersiniz:
•    Doğru hesap bilgileri sağlayacak ve bu bilgileri koruyacağınızı;
•   
YT Akademi’de Kullanım Şartları'nda belirtildiği şekilde Gönderilen
İçeriğinizi kullanmak üzere yetkilendirmek için gerekli lisanslara,
haklara, rızalara, izinlere ve yetkiye sahip olduğunuzu;
•   
Gönderilen İçeriğinizin herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet
haklarını ihlal etmeyeceğini veya kötüye kullanmayacağını;
•   
Gönderilen İçeriğiniz ve Hizmetlerin kullanımı üzerinden eğitim vermek
ve sunduğunuz hizmetleri sunabilmek için gerekli eğitim, öğrenim, bilgi
birikimi ve yetkinlik grubu dahil gerekli niteliklere, sertifikalara ve
uzmanlığa sahip olduğunuzu ve
•    Sektörünüzün ve genel olarak öğretim hizmetlerinin standartlarına uygun hizmet kalitesini sağlayacağınızı temin edersiniz.
Aşağıdakileri yapmayacağınızı taahhüt edersiniz:
•   
Herhangi bir uygunsuz, saldırgan, ırkçı, nefret dolu, cinsiyetçi,
pornografik, yanlış, yanıltıcı, hatalı, ihlal edici, hakaret veya iftira
niteliğinde içerik veya bilgi yayınlamak veya sağlamak;
•   
Hizmetler yoluyla veya herhangi bir Kullanıcıya istenmeyen veya izinsiz
reklam, promosyon materyali, önemsiz posta, spam veya ticari veya başka
türlü istekler göndermek veya iletmek;
•    Hizmetleri, kullanıcılara ders, eğitim ve öğretim hizmetleri sağlamak dışında herhangi bir iş için kullanmak;
•    Hizmetleri sınırlandırmak veya yerleştirmek, Hizmetleri kötüye kullanmak;
•    Başka bir kişiyi temsil etmek veya başka bir kişinin hesabına izinsiz erişim elde etmek;
•    Diğer Eğitmenlerin hizmetlerini veya içeriklerini sunmalarına müdahale etmek veya başka şekilde bunu engellemek
•    Destek hizmetleri dahil olmak üzere YT Akademi kaynaklarını kötüye kullanmak.
2. Akademi.yenitoptanci.com’da Lisans
Akademi.yenitoptanci.com’da
gönderilen İçeriğinizi sunma, pazarlama veya başka şekilde kullanma
amacıyla Kullanım Şartları’nda açıklanan hakları verirsiniz. Bunlara,
erişilebilirlik sunmak amacıyla altyazı ekleme veya içeriği değiştirme
hakkı dahildir. Ayrıca akademi.yenitoptanci.com’da , Gönderilen
İçeriğinize yönelik bu hakları, doğrudan öğrencilere ve bayiler,
distribütörler, iş ortağı siteleri, teklif siteleri ve üçüncü taraf
platformlarındaki ücretli reklamlar gibi üçüncü taraflar aracılığıyla
olanlar dahil olmak üzere üçüncü taraflara alt lisans verme yetkisi de
verirsiniz.
Gönderilen İçeriğinizin tamamını veya bir kısmını
dilediğiniz zaman Hizmetlerden çıkarma hakkına sahipsiniz. Aksi yönde
anlaşma sağlanan koşullar dışında akademi.yenitoptanci.com’da bu
bölümdeki hakları alt lisanslandırma hakkı, Gönderilen İçeriğin
kaldırılmasından 60 gün sonra yeni kullanıcılar açısından sonlanacaktır.
Ancak (1) Gönderilen İçeriğin kaldırılmasından önce öğrencilere verilen
haklar, bu lisansların şartları doğrultusunda (ömür boyu erişim hakkı
dahil olmak üzere) devam eder ve (2) akademi.yenitoptanci.com bu
gönderilen İçerikleri pazarlama amaçlarıyla kullanma hakkı, sonlandırma
işleminden sonra da devam eder.
Hizmetleri teslim etme, pazarlama,
tanıtma, sergileme veya işletme ve kalite kontrol amaçlarıyla gönderilen
İçeriğinizin tümünü veya herhangi bir bölümünü kaydedip kullanabiliriz.
Akademi.yenitoptanci.com’da adınızı, resminizi, görüntünüzü veya
sesinizi; Hizmetler, Gönderilen İçeriğiniz veya
akademi.yenitoptanci.com’da içeriğini sunma, teslim etme, pazarlama,
tanıtma, sergileme ve satma işlemleriyle bağlantılı olarak kullanma izni
verir ve tüm gizlilik, tanıtım hakları veya bunlarla bağlantılı benzer
nitelikteki diğer haklardan, geçerli yasa kapsamında izin verilen ölçüde
feragat edersiniz.
3. İtimat ve Güvenlik
3.1 İtimat ve Güvenlik Politikaları

akademi.yenitoptanci.com’un
İtimat ve Güvenlik politikalarına, Yasaklı Konular  (uygunsuz,
saldırgan, ırkçı, nefret dolu, cinsiyetçi, pornografik, yanlış,
yanıltıcı, hatalı, ihlal edici, hakaret veya iftira niteliğinde içerik
veya bilgi yayınlanmaması) politikasına ve zaman zaman
akademi.yenitoptanci.com tarafından belirlenen diğer içerik kalitesi
standartlarına veya politikalarına uymayı kabul etmiş olursunuz. İlgili
güncellemelere uyduğunuzdan emin olmak için bu politikaları düzenli
olarak kontrol etmeniz gerekir. Hizmetleri kullanımınızın
akademi.yenitoptanci.com tamamen kendi takdirine bağlı olarak
sağlayabileceği veya iptal edebileceği onayına tabi olduğunu kabul
edersiniz.
Aşağıdaki durumlar dahil olmak üzere herhangi bir nedenle
ve herhangi bir zamanda, önceden bildirmeksizin içeriği kaldırma,
ödemeleri askıya alma ve/veya eğitmenleri engelleme hakkını saklı
tutarız:
•    Eğitmen veya içerik, politikalarımıza veya yasal şartlarımıza (Kullanım Şartları dahil) uymadığında;
•    İçerik, kalite standartlarımızın altında kaldığında veya öğrenci deneyimi üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunda;
•   
Bir eğitmen akademi.yenitoptanci.com’da hoş olmayan bir davranış
gösterdiğinde veya akademi.yenitoptanci.com halkının gözündeki itibarını
zedelediğinde, akademi.yenitoptanci.com’a saygısızlık gösterdiğinde,
akademi.yenitoptanci.com’u bir skandal içerisine sürüklediğinde veya
akademi.yenitoptanci.com ile alay ettiğinde;
•    Eğitmenin,
akademi.yenitoptanci.com politikalarını ihlal eden bir pazarlamacı veya
iş ortağının sunduğu hizmetler ile ilgisi olduğunda;
•    Eğitmen
Hizmetleri haksız rekabet oluşturacak şekilde (ör.
Akademi.yenitoptanci.com’un politikalarını ihlal edecek şekilde site
dışındaki işlerinin tanıtımı) kullandığında veya
•    Akademi.yenitoptanci.com’un tamamen kendi takdirine bağlı olarak karar verdiği şekilde.
3.2 Ortak Eğitmenler ve Öğretim Asistanları
Akademi.yenitoptanci.com
platformu, yönettiğiniz Gönderilen İçeriğe diğer kullanıcıları ortak
eğitmenler veya öğretim asistanları olarak eklemenize olanak tanır ve bu
tür eylemlerde bulunurken Ortak Eğitmen İlişkileri Kuralları ve
Yönergeleri’ne uymanız gerekir. Ortak eğitmen veya öğretim asistanı
ekleyerek bu kişilere akademi.yenitoptanci.com hesabınızı ve Gönderilen
İçeriğinizi etkileyecek belirli eylemler gerçekleştirme yetkisi
verdiğinizi kabul edersiniz. Ortak eğitmenleriniz veya öğretim
asistanlarınız tarafından akademi.yenitoptanci.com şart ve
politikalarının ihlal edilmesi, akademi.yenitoptanci.com hesabınızı ve
Gönderilen İçeriğinizi etkileyebilir. YT Akademi, siz ve bu tür
kullanıcılar arasındaki herhangi bir anlaşmazlık konusunda aracılık
edemez veya bununla ilgili herhangi bir sorunda danışmanlık sunamaz.
Ortak eğitmenlerinize atanmış bir gelir payı varsa payları, satın alım
tarihi itibariyle Kurs Yönetim ayarlarında belirlediğiniz oranlara göre
kazandığınız gelir payı içerisinden ödenir.
3.3 Diğer Kullanıcılarla İlişki
Eğitmenlerin
öğrencilerle sözleşmeye dayalı doğrudan bir ilişkisi yoktur; bu nedenle
öğrenciler hakkında alacağınız tek bilgi, size Hizmetler aracılığıyla
sunulan bilgiler olacaktır. Edindiğiniz bilgileri,
akademi.yenitoptanci.com platformunda bu öğrencilere hizmetlerinizi
sunmaktan başka bir amaçla kullanmayacağınızı ve
akademi.yenitoptanci.com platformu dışında ek kişisel bilgi talep
etmeyeceğinizi veya öğrencilerin kişisel bilgilerini saklamayacağınızı
kabul etmiş olursunuz. Öğrencilerin kişisel verilerini kullanımınızdan
kaynaklanan iddialara karşı akademi.yenitoptanci.com’u tazmin etmeyi
kabul edersiniz.
4. Fiyatlandırma
4.1 Fiyat Belirleme

Gönderilen
içeriğinizi oluştururken kurs paketleri listesinden yeni kurs eklerken
fiyat seçeneğine bir taban fiyat belirlemeniz istenir. Dilerseniz
Gönderilen İçeriğinizi ücretsiz sunmayı da tercih edebilirsiniz.
Gönderilen
İçeriğinizi oluştururken Gönderilen İçeriğiniz için mevcut fiyat
kademeleri listesinden bir taban fiyat ("Taban Fiyat") seçmeniz istenir.
Dilerseniz Gönderilen İçeriğinizi ücretsiz sunmayı da tercih
edebilirsiniz. Üst düzey eğitmen olarak size Promosyon Planları
doğrultusunda belirli Promosyon Planlarına katılma fırsatı da sunulur.
Herhangi
bir Promosyon Programı'na katılmayı tercih etmezseniz Gönderilen
İçeriğinizi Taban Fiyat üzerinden listeleriz. Bir Promosyon Programı'na
katılmayı tercih etmeniz halinde gönderilen İçeriğiniz için farklı bir
indirimli fiyat veya liste fiyatı belirleyebiliriz.
Bir öğrenci,
yabancı bir para birimi kullanarak bir kurs satın aldığında,
Akademi.yenitoptanci.com tarafından belirlenen ve para birimine göre
ilgili fiyat kademeleri tablosunda düzenli olarak güncellenen sistem
genelindeki yabancı para birimi dönüşüm oranını kullanarak, ilgili Taban
Fiyatı veya Promosyon Programı fiyatını, öğrencinin geçerli para
birimine uygularız. Bu dönüşüm oranları, bir işlem gerçekleştirildiğinde
geçerli olan piyasa oranıyla aynı olmayabilir. Fiyat Kademesi Matrisini
herhangi bir zaman güncelleme hakkını saklı tutarız.
Gönderilen
İçeriğinizi çalışanlarımızla, seçili iş ortaklarımızla ve daha önceden
Seçilen İçeriğinizi satın almış olan hesaplara erişim vermemiz gereken
durumlarda paylaşma hakkını bize vermiş olursunuz. Bu tür durumlarda
telafi ödemesi almayacağınızı kabul edersiniz.
4.2 İşlem Vergileri
Bir
öğrenci, YT Akademi'nin geçerli yasalar doğrultusunda ulusal, eyalet
ile ilgili veya yerel satış veya kullanım vergisi, katma değer vergisi
(KDV) ya da benzer işlem vergileri ("İşlem Vergileri") ödemesini
gerektiren bir ülkede bir ürün veya hizmet alırsa, bu satışlar için bu
İşlem Vergilerini toplar ve yetkili vergi makamlarına iletiriz. Bu tür
vergilerin ödenmesi gerektiğini tespit ettiğimiz durumlarda kendi
takdirimize bağlı olarak satış fiyatını artırabiliriz.
4.3 Promosyon Planları
YT
Akademi, Promosyon Planlarımızda detaylıca açıklandığı şekilde
katılmayı tercih edebileceğiniz bazı isteğe bağlı pazarlama programları
(Promosyon Planları) sunar. Bu programlar, Gönderilen İçeriğiniz için
optimum fiyat noktasını bularak ve bunları abonelik koleksiyonları
üzerinden sunarak gelir potansiyelinizi artırmanıza yardımcı olabilir.
Bu
programlara katılmak için ön ödeme yapmanız gerekmez ve katılım
durumunuzu dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Ancak yapacağınız
değişiklikler halihazırda etkin kampanyalara uygulanmaz. Bazı
programların ise ek fesih gereksinimleri olabilir.
5. Ödemeler
5.1 Gelir Payı

Bir
öğrenci Gönderilen İçeriğinizi satın aldığında satışın brüt tutarını,
Akademi.yenitoptanci.com tarafından öğrenciden alınan asıl tutar olarak
hesaplarız. Satışın net tutarını hesaplamak için tüm İşlem Vergilerini,
gerçekleştirilen satışlardan yapılan tüm satışlar için %3 oranında
hizmet ve işleme bedelini ve Promosyon Planlarımızla bağlantılı olarak
üçüncü taraflara yapılan tüm ödemeleri bu tutardan düşeriz.
Akademi.yenitoptanci.com'nin
isteğe bağlı Promosyon Planlarına katılmayı tercih etmemeniz halinde ve
aşağıda açıklandığı şekilde eğitmen tarafından oluşturulan kupon
kodları veya kursa yönlendirme bağlantıları üzerinden yapılan satışlar
hariç olmak üzere gelir payınız, öğrenci geri ödemeleri gibi geçerli
mahsuplar uygulandıktan sonra Net Tutarın %37'si olacaktır. Bu ödeme
oranını değiştirirsek 30 gün önceden e-posta yoluyla size bildirim
gönderme ya da Hizmetlerimiz üzerinden bir duyuru yayınlama gibi
belirgin bir yöntemle size bildirimde bulunuruz.
Herhangi bir
Promosyon Programına katılırsanız ilgili gelir payı farklı olabilir ve
Promosyon Planlarında belirtildiği şekilde uygulanır.
Akademi.yenitoptanci.com,
satışın hangi para biriminde yapıldığından bağımsız olarak eğitmenlere
yönelik tüm ödemeleri Türk Lirası (TL) ile yapar.
Akademi.yenitoptanci.com, döviz dönüştürme ücretlerinizden, havale
ücretlerinden veya üstlenebileceğiniz diğer işlem ücretlerinden sorumlu
değildir.
5.2 Eğitmen Kuponları ve Kursa Yönlendirme Bağlantıları
Akademi.yenitoptanci.com
platformu, gönderilen İçeriğinizin belirli öğelerini öğrencilere
indirimli, akademi.yenitoptanci.com mevcut fiyatı üzerinden veya
Hizmetlerde izin verildiği şekilde ücretsiz olarak sunmak için kupon
kodları ve yönlendirme bağlantıları oluşturmanıza olanak tanır. Bu kupon
kodları ve yönlendirme bağlantıları sınırlamalara tabidir ve bunları
üçüncü taraf web sitelerinde satamaz veya başka bir şekilde tazminat
karşılığında sunamazsınız.
Bir öğrencinin ödeme sırasında kupon
kodunuzu veya yönlendirme bağlantınızı kullandığı durumlarda gelir
payınız, öğrenci geri ödemeleri gibi ilgili kesintiler düşüldükten sonra
Net Tutarın %97'sidir.
5.3 Ödemelerin Alınması
Size
zamanında ödeme yapabilmemiz için uygun durumda bir banka hesabınız
olmalı ve bizi hesabınızla ilişkili doğru e-posta adresi hakkında
bilgilendirmelisiniz. Ayrıca yapılacak ödemeler için gerekli kimlik
bilgilerini ve vergi belgelerini sağlamalı, ödemelerinize uygun
vergileri yansıtma hakkımız olduğunu kabul etmelisiniz. Sizden uygun
kimlik bilgileri veya vergi belgeleri almamamız durumunda ödemeleri
askıya alma veya başka cezalar uygulama hakkını saklı tutarız.
Gelirinize yansıtılacak tüm vergilerden nihai olarak sizin sorumlu
olduğunuzu kabul etmiş olursunuz.
Geçerli gelir paylaşım modeline
bağlı olarak ödeme her ayın sonunda 45 gün içerisinde (a) kursun
ücretini aldığımız veya (b) ilgili kurs tüketimi gerçekleştiğinde
yapılır. Dolandırıcılık, fikri mülkiyet hakkı ihlali veya diğer
yasaların ihlalinin tespit edilmesi durumunda ödeme yapmama hakkını
saklı tutarız.
5.4 Geri ödemeler
Kullanım Şartlarında
açıklandığı şekilde, öğrencilerin geri ödeme alma hakkı olduğunu kabul
edersiniz. Eğitmenler, Kullanım Şartları kapsamında geri ödemesi yapılan
işlemler için gelir elde etmez.
Tarafımızdan ilgili eğitmene ödeme
yapıldıktan sonra bir öğrenci geri ödeme talep ederse şu haklarımızı
saklı tutarız: (1) geri ödeme tutarını, eğitmene yapılacak bir sonraki
ödemeden düşmek veya (2) eğitmene yapılacak başka ödeme yoksa ya da
ödemeler, geri ödenecek tutarları karşılamak için yeterli değilse
eğitmenden, kendi Gönderilen İçeriği için öğrenciye yapılan geri ödeme
tutarını karşılamasını istemek.
6. Ticari Markalar
Ticari
markalarımızı, yayınlanmış bir eğitmenken ve aşağıdaki gerekliliklere
tabiyken sizi yetkilendirdiğimiz durumlarda kullanabilirsiniz.
Aşağıdakileri yapmalısınız:
•   
Yalnızca size sunduğumuz ticari markalarımızın görsellerini,
yayınlayabileceğimiz kurallarda açıklandığı şekilde kullanmalı;
•   
Ticari markalarımızı yalnızca akademi.yenitoptanci.com'da sunulan
Gönderilen İçeriğinizin tanıtımı ve satışı veya
akademi.yenitoptancı.com'daki katılımınız için kullanmalı ve
•    Kullanımı durdurmanızı talep etmemiz durumunda bu talebi doğrudan uygulamalısınız.
Aşağıdakileri yapmamalısınız:
•    Ticari markalarımızı yanıltıcı veya aşağılayıcı bir şekilde kullanmak;
•   
ticari markalarımızı, Gönderilen İçeriğinizi veya hizmetlerinizi
desteklediğimizi, Gönderilen İçeriğinize veya hizmetlerinize sponsor
olduğumuzu veya Gönderilen İçeriğinizi veya hizmetlerinizi
onayladığımızı ima eden bir şekilde kullanmak veya
•    Ticari
markalarımızı yürürlükteki yasaları ihlal edecek şekilde veya uygunsuz,
müstehcen veya yasalara aykırı bir konu ya da materyal ile bağlantılı
olarak kullanmak.
7. Hesabınızın Silinmesi
Eğitmen
hesabınızı nasıl sileceğiniz ile ilgili talimatlar burada mevcuttur.
Hesabınızı silmeden önce tarafınıza yapılması gereken kalan planlı
ödemeleri gerçekleştirmek için ticari olarak makul çalışmalar yürütürüz.
Gönderilen İçeriğinize daha önce kaydolan öğrenciler varsa hesabınız
silindikten sonra bu öğrencilerin adınıza ve Gönderilen İçeriğe erişmeye
devam edebileceğini kabul etmiş olursunuz. Hesabınızı silerken yardıma
ihtiyacınız olursa veya bir sorunla karşılaşırsanız 
akademi@yenitoptanci.com  üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
8. Çeşitli Hukuki Şartlar
8.1 Bu Şartların Güncellenmesi

Zaman
zaman, uygulamalarımızı netleştirmek veya yeni ya da farklı
uygulamaları yansıtmak için (örneğin yeni özellikler eklediğimizde) bu
Şartları güncelleyebiliriz ve akademi.yenitoptanci.com, kendi takdir
yetkisine bağlı olarak dilediği zaman bu Şartları değiştirme ve/veya bu
Şartlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Önemli bir değişiklik
yapmamız halinde hesabınızda belirtilen e-posta adresine e-posta
bildirimi göndermek ya da Hizmetlerimiz aracılığıyla bir bildirim
yayımlamak gibi belirgin bir yöntemle size bildirimde bulunuruz.
Değişiklikler, aksi belirtilmediği sürece yayımlandıkları gün yürürlüğe
girer.
Değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra Hizmetleri kullanmaya
devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.
Revize edilen tüm Şartlar önceki tüm Şartların yerini alacaktır.
8.2 Çeviriler
Bu
Şartların Türkçe dışındaki bir dildeki herhangi bir sürümü kolaylık
sağlamak için sağlanmış olup, anlaşmazlık halinde Türkçe dilindeki
sürümün geçerli olduğunu kabul eder ve onaylarsınız.
8.3 Aramızdaki İlişki
Siz
ve biz, aramızda hiçbir ortak girişim, iş ortaklığı, istihdam,
yüklenici veya temsilcilik ilişkisi bulunmadığını kabul ederiz.
9. Bizimle İletişime Geçme
Bizimle
iletişime geçmenin en iyi yolu akademi@yenitoptanci.com ile iletişim
kurmaktır. Hizmetlerimiz ile ilgili soru, endişe ve geri
bildirimlerinizi lütfen bize iletin.

YT Akademi Kurs Kalite Kontrol Listesi

 Bu
makale, bir kursun akademi.yenitoptanci.com platformunda
yayınlanabilmesi için gereken minimum gereksinimlerin bir kontrol
listesini içermektedir. Buna ek olarak, eğitmenlerin kurslarının
kalitesini iyileştirmek ve öğrencilerin öğrenim deneyimini geliştirmek
için kullanabileceği yönergeleri ve kaynakları da içerir.
Minimum kurs gereksinimleri kontrol listesi
Aşağıda,
bir kursun YT Akademi platformunda yayınlanabilmesi için gereken
minimum standartların bir kontrol listesi yer almaktadır.
•    En az 30 dakikalık video içeriği
•    En az 5 farklı ders
•    Değerli eğitim içeriği (Daha fazla bilgi edinin)
•    HD video kalitesi (720p veya 1080p)
•   
Not: 16:9 en-boy oranını aşan videolar, sistemimiz tarafından otomatik
olarak yeniden 16:9 oranına değiştirilecektir. Videonun kalitesi düşük
olursa video, Kalite İnceleme Ekibimiz tarafından reddedilebilir.
•    Her iki kanaldan gelen ve video ile senkronize edilmiş ses
•    Öğrencilerin dikkatini dağıtmayan ses kalitesi
•    Benzersiz bir kurs açılış sayfası
•    İlgili anahtar kelimeleri içeren bir kurs başlığı ve alt başlık
•    200 kelimeden uzun bir kurs açıklaması 
•    Tamamlanmış bir hedeflenen öğrenci
•    Eksiksiz bir eğitmen biyografisi ve profil resmi
Ek kaynaklar
Kurs
oluşturma için en iyi uygulamalar: En iyi uygulamalar, kursları en iyi
hale getirir. Binlerce yenitoptanci.com eğitmeninin ilgi çekici, yüksek
kaliteli kurslar oluşturmasına yardımcı olan eğitimlerimiz websitemizde
mevcuttur. Eğitimlerimize göz atarak siz de eğitimlerinizi daha iyi hale
getirebilirsiniz.
Test videosu hizmeti: Kurs oluşturma sürecinin
başlarında ses ve video kalitesiyle ilgili kişisel yardım ve geri
bildirim almak için videolarınızı private olarak yükleyebilir bu sayede
video kalitenizi ve genel sayfada nasıl durduğunu inceleyebilirsiniz. Bu
hizmetimizden faydalanmanızı kesinlikle öneririz. Bu şekilde, kursunuzu
kaydetmeden önce kayıt kurulumunuz konusunda kendinizi rahat
hissedebilirsiniz. 
İtimat ve Güvenlik
yönergeleri: Kursunuzu oluştururken İtimat ve Güvenlik Politikası
Yönergelerimizi incelemenizi ve kursunuzun bunları karşılayıp
yayınlanabileceğinden emin olmanızı rica ediyoruz.
Kalite İnceleme
süreci: Kursunuzu tamamladıktan ve inceleme için gönderdikten sonra
inceleme ekibimiz, kursunuzu öğrencilere hazır hale getirmenize yardımcı
olmak için size geri bildirim sağlayacaktır.